เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ภาคใต้ 2 แห่ง วงเงินรวมประมาณ 6,695 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท(ทช.) วงเงิน 4,841 ล้านบาท และ 2.โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ของ ทช. วงเงิน 1,854 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร (กม.) (ความยาวสะพาน 6.6 กม. และถนนเชื่อมต่อ 400 เมตร) โดยจะเชื่อมต่อถนนสายหลักระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งโครงการนี้จะช่วยพัฒนาโครงข่ายถนนสายตะวันออก-ตะวันตก ระหว่าง จ.พัทลุง และสงขลาได้อย่างสมบูรณ์ สามารถลดระยะทางระหว่าง อ.กระแสสินธุ์ กับ อ.เขาชัยสน ได้ประมาณ 80 กิโลเมตร (กม.) ลดเวลาการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ทช. ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียด และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเสร็จเรียบร้อย ขณะที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้วเมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 และได้ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการ โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศ และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี 66 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปี 66-68 ใช้เวลา 3 ปี และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 69

สำหรับรูปแบบของสะพานข้ามทะเลสาบ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงนั้น เป็นการก่อสร้างสะพาน มีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) บริเวณราวสะพานออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์อีกด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มีระยะทางประมาณ 2.2 กม. (ช่วงสะพานยาว 1.92 กม. และทางเชื่อมยาว 280 เมตร) จุดเริ่มต้นของโครงการอยี่ทางหลวงหมายเลข 4206 ต.เกาะกลาง และจุดสิ้นสุดจะเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ต.เกาะลันตาน้อย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดระยะเวลาการเดินทางคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ทช. ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ส่วนรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศ และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี 66 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 66 แล้วเสร็จในปี 68 ใช้เวลา 3 ปี และพร้อมเปิดให้บริการในปี 69คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาล จากเดิมต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 นาที สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใน จ.กระบี่ ได้อย่างรวดเร็ว หากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โครงการนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย.

By admin