สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามสนับสนุนพัฒนาทักษะและจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า อุดมศึกษายุวชนทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและเป็นผู้ลงนามในพิธี และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทุกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาตร์ และ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร กรรมการบริหารและเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (เอวีซี) เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน

สมาคมวอลเลย์ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามตั้งศูนย์พัฒนาลูกยางไทย คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ยังมี เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, , พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล, ร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, พัค กีวอน ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย และ MS. Adriana Bento Buczmiejuk ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย รวมไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลที่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนอินดอร์เกม ร่วมงานในครั้งนี้

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีระยะเวลา 5 ปี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จะจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมการพัมฯาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้จัดการแข่งขันโดยใช้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีทางกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนจัดตั้งศูยน์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล เพื่อต่อยอดความเข้มแข็งทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษา ระดับยุวชนทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติ

By admin