Tag: jack million casino

สมาคมวอลเลย์ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามตั้งศูนย์พัฒนาลูกยางไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามสนับสนุนพัฒนาทักษะและจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า อุดมศึกษายุวชนทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและเป็นผู้ลงนามในพิธี และ…